Jesteśmy gotowi! Od 19.10.2020 przechodzimy na wariant zdalny.

Aktualności

Jesteśmy gotowi! Przechodzimy na wariant zdalny.

 

Szanowni Państwo,
Szanowni Uczniowie,

od 19.10.2020 (poniedziałek) nasza szkoła przechodzi na WARIANT C, czyli naukę zdalną.

Przygotowywaliśmy się do tego już od początku roku szkolnego:

 1. Przeszkoliliśmy wszystkich uczniów z obsługi platformy MS OFFICE 365 – każdy z Was ma do niej dostęp i potrafi z niej korzystać
 2. Wśród wszystkich uczniów przeprowadziliśmy ankietę, która pozwoliła zabezpieczyć odpowiednią ilość sprzętu i zdiagnozować Wasze potrzeby
 3. Nauczyciele wzięli udział w kursie Office 365 pozwalającym prowadzić lekcje w sposób sprawny i efektywny
 4. Wypracowaliśmy sprawne ścieżki komunikacji
 5. Nawiązaliśmy kontakt z rodzicami i opiekunami prawnymi
 6. Udostępniliśmy uczniom i rodzicom prezentację (patrz załącznik) jak poradzić sobie ze zdalną edukacją.

Nie szukamy nowych rozwiązań – te mamy już wypracowane.

Nie wywracamy edukacji do góry nogami – bo poznaliśmy już nasze możliwości i ograniczenia.

Dlatego dzisiaj możemy śmiało potwierdzić naszą gotowość do przejścia na KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ.

Ta wiadomość to tylko przypomnienie, w jaki sposób będziemy teraz funkcjonować i jak reagować na różnego typu sytuacje.

EDUKACJA ZDALNA W NASZEJ SZKOLE – INFORMACJE NAJWAŻNIEJSZE

 1. Uczniowie realizują kształcenie na odległość zgodnie z planem lekcji.
 2. Kształcenie na odległość realizowane jest za pośrednictwem platformy Office 365 (w tym aplikacji Teams) oraz dziennika Librus.
 3. Czas bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem podczas jednej lekcji to 30 minut.
 4. Uczeń uzyskuje obecność na lekcji pod warunkiem zrealizowania materiału lekcyjnego w wyznaczonym czasie.
 5. W przypadku uzasadnionej (np. brakiem sprzętu / Internetu itp.) nieobecności Ucznia na lekcji online, zobowiązany jest on do zrealizowania materiału lekcyjnego w wyznaczonym przez nauczyciela czasie.

SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPRZĘTOWYCH

 1. W przypadku, gdy uczeń ma problemy z dostępem do sprzętu komputerowego (lub nie ma go w ogóle) zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy. Wychowawca w porozumieniu z dyrekcją i opiekunem technicznym ustala formę i czas wypożyczenia sprzętu ze szkoły.
 2. Uczeń, który nie zgłosi problemów technicznych wychowawcy klasy (i z tego powodu nie będzie realizował kształcenia na odległość), musi liczyć się z konsekwencjami przewidzianymi Statutem Szkoły (nieobecności, brak klasyfikacji itp.)
 3. W uzasadnionych przypadkach (np. brak Internetu w domu Ucznia), dyrekcja szkoły może podjąć decyzję o uczestnictwie Ucznia w zajęciach na odległość bezpośrednio z budynku szkoły.

SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z LOGOWANIEM DO PLATFORMY OFFICE 365 (TEAMS)

 1. Każdy uczeń i nauczyciel posiada wygenerowany login i hasło do platformy Office 365 (Teams). Obowiązkiem użytkowników jest zapamiętanie hasła i loginu.  
 1. Każdy nauczyciel przekazuje uczniom kody potrzebne do dołączenia na poszczególne przedmioty (zespoły) w MS Teams.
 2. Uczeń dołącza do zespołu w MS Teams za pomocą otrzymanego kodu.
 3. W przypadku, gdy uczeń nie widzi zespołu dla poszczególnego przedmiotu zobowiązany jest skontaktować się z nauczycielem prowadzącym celem wyjaśnienia problemu.
 4. Wszelkie problemy dotyczące bezpośrednio konkretnych zajęć Uczeń zgłasza NAUCZYCIELOWI PROWADZĄCEMU.
 5. W przypadku zagubienia lub zapomnienia hasła/loginu do platformy MS Teams Uczeń kontaktuje się ze swoim wychowawcą. UWAGA!!! - Nie dopuszczaj do sytuacji, w której zapomnisz hasła/loginu! To utrudni naszą współpracę i może uniemożliwić Tobie uczestnictwo w zajęciach. Nie zawsze mamy możliwość zresetowania haseł od razu.

POMOC PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

 

Zawsze możesz liczyć na pomoc pedagoga i psychologa szkolnego. To nie jest łatwy okres. Nie każdy od razu odnajdzie się w tym sposobie nauczania. Nie obawiajcie się drodzy rodzice i uczniowie konsultować się z naszymi specjalistami. Są do Waszej dyspozycji w wyznaczonych na stronie www godzinach pracy.
 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy muszę mieć kamerkę i mikrofon?

Nikt nie może Was do tego zmusić, ale wskazane jest, aby posiadać minimum mikrofon. Lekcja bez jakiejkolwiek interakcji będzie nudna i nie ułatwi zdobywania wiedzy.
 

Czy mogę wypożyczyć komputer ze szkoły?

W uzasadnionych przypadkach tak. Należy skontaktować się z wychowawcą.


Co, jeśli nie mogę zalogować się na lekcję online o konkretnej godzinie np. z powodu braku dostępu do komputera lub Internetu?

Nauczyciel określa jaki jest cel konkretnej lekcji i termin, w którym należy ten cel zrealizować. Jeśli nie pojawisz się na lekcji o określonej godzinie – po prostu zaloguj się później i zrealizuj materiał lekcyjny.


Czy mogę skontaktować się bezpośrednio z administratorem technicznym?
Nie ma takiej możliwości. Tylko za pośrednictwem wychowawcy.


Co jeśli zgubiłem hasło/login do Librusa lub Office 365 (Teams)?
Skontaktuj się ze swoim wychowawcą.


Czy na lekcjach online sprawdzana jest obecność?
Tak. Na podstawie zrealizowanego celu lekcji np. wykonałeś zadanie z lekcji = obecność, odpowiedziałeś na komentarz z lekcji = obecność.


Czy w przypadku problemów, których nie można rozwiązać zdalnie mogę spotkać się z nauczycielem w szkole?
Tak. Pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z dyrekcją i nauczycielem prowadzącym.


Czy szkoły branżowe mają zawieszone zajęcia praktyczne u pracodawców?
Nie. Te zajęcia odbywają się w sposób stacjonarny tak długo, aż nie zostaną opublikowane nowe zalecenia.

 

TRZYMAMY KCIUKI za naszą wspólną współpracę.

PAMIĘTAJ (uczniu i rodzicu) – pomożemy Tobie w rozwiązaniu wszelkich trudności w kształceniu na odległość. Musisz jedynie pozostać z nami w kontakcie i informować nas z wyprzedzeniem o zaistniałych problemach.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!