Samorząd Uczniowski - dokumenty

Brak kategorii

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami Samorządu Uczniowskiego.

1. Ordynacja wyborcza >>pobierz<<

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego >>pobierz<


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!