Zadania pedagoga szkolnegoDZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW

 • Prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,
 • Prowadzenie działań interwencyjno-mediacyjnych w sytuacjach trudnych związanych z zachowaniem uczniów i  niską frekwencją,
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb (konsultacje i porady ),
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży ( konsultacje indywidualne oraz  prowadzenie zajęć warsztatowych).

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI UCZNIÓW                                                                                        

 • Pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • Udzielanie wsparcia w  zakresie możliwości rozwiązywania trudności wychowawczych i rodzinnych,
 •  Udzielanie rad i wskazówek w zakresie konstruktywnego komunikowania się z dzieckiem, wyznaczania granic w relacji z osobą dorosłą,
 • Kierowanie rodziców / uczniów do specjalistycznych instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów rodzinnych, wychowawczych i zdrowotnych,
 • -Udostępnianie rodzicom materiałów informacyjnych z zakresu m.in. profilaktyki zagrożeń.

Drogi Uczniu zwróć się do pedagoga, gdy :

 • trapi Cię jakiś problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 •  nie potrafisz porozumieć się z  rówieśnikami  oraz nauczycielami,
 •  znajdujesz się w trudnej sytuacji rodzinnej,
 •  chcesz porozmawiać z kimś, kto znajdzie dla Ciebie czas i Cię  po prostu wysłucha.

Szanowny Rodzicu skontaktuj się z pedagogiem, gdy:

 • martwi Cię zachowanie Twojego dziecka,
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce, czy funkcjonowania dziecka w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz podejrzenia, że Twoje dziecko sięgnęło po substancje psychoaktywne.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!