Dokumenty i informacje rekrutacyjne 2019

Rekrutacja

Dokumenty główne

 • Regulamin rekrutacji >>pobierz<<
 • Zasady rekrutacji >>pobierz<<
 • Terminarz Rekrutacji dla Liceum, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia >>pobierz<<
 • Terminarz Rekrutacji dla Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych >>pobierz<<
 • Terminarz Rekrutacji uzupełniającej dla Liceum, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia >>pobierz<<

Dodatkowe oświadczenia

 • Oświadczenie rodziców o spełnieniu warunków rodziny wielodzietnej >>pobierz<<
 • Oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko >>pobierz<<

Przedmioty rozszerzone i punktowane

 

Przy zapisie do naszej szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

Technikum

 • Podanie i kwestionariusz osobowy z systemu naboru elektronicznego
  >>przejdź do naboru elektronicznego<<
 • Wniosek o przyjęcie do technikum >>pobierz<< (dla absolwentów 8kl. szkoły podstawowej)
 • Wniosek o przyjęcie do technikum >>pobierz<< (dla absolwentów gimnazjum)
 • Oświadczenie rodziców/opiekunów  >>pobierz<<
 • Dwie fotografie
 • Karta zdrowia
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej wraz z wynikiem egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu
 • Informacje rodziców o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka [dobrowolnie]

Liceum Ogólnokształcące

 • Podanie i kwestionariusz osobowy z systemu naboru elektronicznego 
  >>przejdź do naboru elektronicznego<<
 • Wniosek o przyjęcie do liceum  >>pobierz<< (dla absolwentów 8kl. szkoły podstawowej)
 • Wniosek o przyjęcie do liceum  >>pobierz<< (dla absolwentów gimnazjum)
 • Oświadczenie rodziców/opiekunów  >>pobierz<<
 • Dwie fotografie
 • Karta zdrowia
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej wraz z wynikiem egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu
 • Informacje rodziców o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka [dobrowolnie]

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • Podanie i kwestionariusz osobowy z systemu naboru elektronicznego
  >>przejdź do naboru elektronicznego<<
 • Wniosek o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia  >>pobierz<< (dla absolwentów 8kl. szkoły podstawowej)
 • Wniosek o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia  >>pobierz<< (dla absolwentów gimnazjum)
 • Oświadczenie rodziców/opiekunów  >>pobierz<<
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej wraz z wynikiem egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty
 • Dwie fotografie
 • Karta zdrowia
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu
 • Informacje rodziców o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka [dobrowolnie]

Wykaz ośrodków medycyny pracy - bezpłatne badania lekarskie dla kandydatów do szkół >>sprawdź<<

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Wniosek o przyjęcie do liceum dla dorosłych  >>pobierz<<  
 • Dwie fotografie
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z wynikiem egzaminu gimnazjalnego lub świadectwo ukończenia ZSZ

 

 


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!