V Poznański Kongres Samorządów Uczniowskich

Aktualności

Już po raz drugi delegacja Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wzięła udział w Poznańskim Kongresie Samorządów Uczniowskich.

Organizatorem wydarzenia były Młodzieżowa Rada Miasta Poznania oraz Fundacja Varia Posnania. Kongres, w którym uczestniczyły reprezentacje wielkopolskich szkół, odbył się w dniach 27-28 września na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Nasz samorząd reprezentowali uczniowie klasy 4 BSO: Nikola Bałażyk, Agata Skubiszyńska, Bohdan Mazur oraz Bartosz Wełnicki.

Podczas konferencji poruszono wiele istotnych dla uczniów tematów: łamanie praw uczniowskich, brak korelacji między prawami uczniowskimi a zapisami statutowymi, kryzys zdrowia psychicznego młodych ludzi, rola organu prowadzącego jako gwaranta bezpiecznej i higienicznej szkoły, sytuacja osób niecispłciowych w szkołach, zagrożenia w świecie cyfrowym.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!