Ruszyła Internetowa Gra Giełdowa!

Konkursy i akcje

Do gry przystąpiło dziesięcioro uczniów z naszej szkoły (w trzech zespołach). SIGG to największy projekt edukacyjny uczący w sposób praktyczny inwestowania na giełdzie. Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych, Fundacja GPW oraz Partner Strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi. Na najlepszy zespół czeka nagroda w wysokości 10 000 zł, a łączna pula nagród wynosi 100 000 zł! Udział w SIGG to świetne uzupełnienie wiedzy w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości oraz praktyczne przygotowanie do długoterminowego oszczędzania i inwestowania własnych pieniędzy w przyszłości.
Trzymamy kciuki i życzymy wysokich wygranych.
Małgorzata Krzysztoń- doradca zawodowy


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!