Nabór do czteroletniego Liceum dla Dorosłych

Aktualności

Listy słuchaczy przyjętych do zaocznego Liceum dla Dorosłych w Murowanej Goślinie zostały wywieszone w oby budynkach Zespołu Szkół. O harmonogramie zjazdów oraz planie zajęć na semestr jesienno-zimowy poinformujemy do końca sierpnia. Zajęcia odbywają się w weekendy, co dwa tygodnie.

Jednocześnie informujemy, że do LOD mogą zostać przyjęte osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć ukończyły 16 lat. Istnieje również możliwość kształcenia się osób niebędących obywatelami Polski. Nadal można uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Absolwenci szkoły branżowej I st. oraz ZSZ są przyjmowani do klasy 2 (nauka trwa trzy lata). Nauka w naszej szkole jest BEZPŁATNA.

Zapraszamy!


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!