Wstrzymaj się z podręcznikami w BSIS

Aktualności

W związku z rozszerzonym naborem do klas 1 BSIS, prosimy o wstrzymanie się z zakupem podręczników do rozpoczęcia zajęć szkolnych we wrześniu.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!