[relacja] Uroczystość pożegnania maturzystów Zespołu Szkół w Bolechowie

Aktualności

„Sapere aude” („Odważ się być mądrym”) - słowa te stanowiły motto uroczystości pożegnania maturzystów Zespołu Szkół w Bolechowie,  która odbyła się  29 kwietnia 2022 r. 

 

Na tej szczególnej uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Powiatu Poznańskiego, Pan Jan Grabkowski, przedstawiciel Urzędu Gminy Czerwonak, Pani Sekretarz Joanna Kowalczyk - Chudy, Radny Powiatu Poznańskiego i Starszego Cechu Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie,  Pan Jarosław Dobrowolski, Radna Powiatu Poznańskiego, Pani Ewa Pomin,  Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu, Pan major Robert Nowak, Proboszcz Parafii Św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie, ksiądz Sławomir Jessa, Prezes Klubu Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Gośliniacy”, Pan Stanisław Woźniak, Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Murowanej Goślinie, Pan Michał Wtorkowski, Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Justyna Krupa. 

W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli również: 
Dyrekcja szkoły, wychowawcy klas maturalnych, nauczyciele, rodzice absolwentów, maturzyści oraz przedstawiciele młodszych klas. 


Pożegnanie klas maturalnych rozpoczęło przemówienie Dyrektora Szkoły, Pana Mariusza Palki, który, podsumowując wspólnie spędzone lata szkolne, wyjątkowo trudne i sprawdzające wytrzymałość wszystkich, gratulował absolwentom wspaniałych osiągnięć i   życzył sukcesów oraz dokonywania trafnych wyborów.

W  wystąpieniach okolicznościowych padały słowa  podsumowań, podziękowań i życzeń nie tylko dla maturzystów, ale również dla wszystkich, których praca złożyła się na ich edukację  i  wychowanie.

Dyrektor szkoły, Pan Mariusz Palka, razem ze Starostą Powiatu Poznańskiego, Panem Janem Grabkowskim, uhonorowali najlepszych absolwentów.

Najlepszą absolwentką liceum ogólnokształcącego została uczennica klasy 3bpog, Weronika Pluciak, najlepszym absolwentem technikum – uczeń klasy 4 tż – Michał Zdanowski.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali również: Jagoda Dominikowska (3bpog) oraz Oleksandra Bazyshyna (3bpog).

Uhonorowani zostali również  rodzice, otrzymując z rąk Dyrekcji listy gratulacyjne.

W imieniu klas młodszych symboliczne róże wręczyli absolwentom: Dominika Kasprzak (2bso) oraz Bohdan Mazur (2bso).

Słowa podziękowania za zaangażowanie, wsparcie i motywację skierowali do nauczycieli maturzyści: Jagoda Dominikowska oraz Michał Zdanowski. Abiturienci podziękowali nauczycielom bukietami kwiatów.

A ten szczególny moment podkreślił  wspaniały wokalno – muzyczny występ: Amelii Małuszek (2bso) i Julii Stachowskiej (2awpm).


Uroczystość zwieńczyła „jak zwykle” niespodzianka - tort - ufundowany przez Radę Rodziców.

Uroczystość prowadziła przewodnicząca SU, Eliz Sadik.

O profesjonalną oprawę techniczno - fotograficzną zadbał Pan Profesor Patryk Szablewski oraz uczniowie klasy 3tilg: Michał Pytel i Patryk Turski, a także klasy 3 tip: Bartosz Broda i Filip Sklepik.


Prawdą jest, że są w życiu chwile, gdy trudno ukryć wzruszenie. Niewątpliwie takim momentem była właśnie piątkowa uroczystość.

Drodzy Abiturienci,

nigdy się w nim nie poddawajcie, idźcie śmiało  przez życie, bądźcie wytrwali, szczęśliwi, radośni i twórczy, ale też szlachetni. Wykorzystajcie wiedzę, którą gromadziliście przez lata nauki, bo to, czego się już nauczyliście i to, co dopiero przed Wami, będzie miało ogromny wpływ na całą Waszą przyszłość.

 Pamiętajcie o tych słowach, ruszając dalej…

Samych sukcesów. Powodzenia!

W imieniu organizatorów

md


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!