Młodzi wzmacniają rodzinę

Aktualności

Młodzi wzmacniają rodzinę. Projekt ten ma na celu włączenie młodych osób w budowanie pozytywnego przekazu odnośnie rodzicielstwa, promocję wartości rodzinnych i tym samym poprawę sytuacji demograficznej w Polsce.  Jak wykazują badania, w zeszłym roku zmarło więcej osób niż się urodziło. Konkurs jest odpowiedzią na trudną sytuację demograficzną w kraju i promowaniem dzietności wśród młodych.

Konkurs polega na wymyśleniu przez uczestników działań promujących bądź wzmacniających instytucję rodziny. Mogą to być m.in. projekty promujące rodzicielstwo w mediach społecznościowych, a także plakaty, filmy, spoty. Mają one nieść ze sobą realne wsparcie tych wartości oraz ukazywać pozytywny wizerunek rodziny. W przypadku najlepszych pomysłów ich autorzy zostaną nagrodzeni pieniężnie: pierwsze miejsce - 4000 zł, drugie miejsce - 3000 zł, trzecie miejsce 2000 zł, wyróżnienie - 500 zł, wyróżnienie - 500 zł, a ich projekty będziemy starali się wspólnie zrealizować m. in. przez zbiórkę funduszy na ten cel i przeszkolenie laureatów w zakresie fundraisingu. Celem jest wykreowanie nowych działań przez młodych ludzi z przekazem dostosowanym do ich rówieśników. Zapraszamy uczniów do wysyłania swoich projektów do 31 października br. 

https://rodzinablisko.pl/konkurs/

Z pozdrowieniami:

nm-pedagog szkolny

 


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!