Monitorowanie losów zawodowych młodzieży i młodych dorosłych

Aktualności

MLASZ to szeroko zakrojone przedsięwzięcie badawcze mające na celu monitorowanie losów zawodowych młodzieży i młodych dorosłych na tle podejmowanych przez nich wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz poznanie mocnych stron edukacji zawodowej i zidentyfikowanie obszarów problemowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Będzie realizowany w latach 2019-2023 na terenie całej Polski. Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialne są firmy PBS i Danae we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych. Badanie realizowane jest w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!