Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu:

Biblioteka | Aktualności

9 września 1940 roku w czasie wielkiej obławy w Warszawie Niemcy aresztowali ponad 2000 mężczyzn. Wśród nich znalazł się też Witold Pilecki, który dobrowolnie dał się zatrzymać, aby trafić do KL Auschwitz.
Został tam przywieziony 22 września tzw. drugim transportem warszawskim. Jako więzień nr 4859 – zarejestrowany pod nazwiskiem Tomasz Serafiński – zbierał informacje na temat funkcjonowania obozu i dokonywanych w nim niemieckich zbrodni.
Pilecki był jednym z twórców obozowego ruchu oporu, w którego działanie włączyli się więźniowie reprezentujący różne poglądy polityczne.
W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 r., zagrożony dekonspiracją, zbiegł z obozu razem z dwoma kolegami. Niebawem sporządził raport dotyczący KL Auschwitz, który przekazał Komendzie Głównej AK. Przedstawił także plan ataku na obóz, który jednak nie uzyskał aprobaty dowództwa.

Raporty "Witolda", spisane po ucieczce, informowały zarówno o tym, jak wygląda piekło niemieckich obozów, jak i o konspiracji obozowej, którą sam współtworzył. Polacy na bieżąco informowali zachodnie rządy o tym, co się dzieje w Auschwitz, a rząd RP na uchodźstwie rozsyłał do gazet na całym świecie informacje o tym, że każdego dnia ginie tam nawet 30 000 osób. Sam Pilecki został zamordowany przez komunistów w 1948 roku.

https://bit.ly/3iQ5ewa


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!