Pozytywnie zakręceni

Koła zainteresowań | Koło Miłośników Biblioteki

Koło adresowane  jest  do uczniów Technikum,  Szkoły Zawodowej  i Branżowej  w Murowanej Goślinie.   Zajmuje  się   rękodziełem  i  fotodokumentacją życia szkoły. W ciągu roku szkolnego  dba o wystrój   gablot i  tablic  na korytarzach  szkolnych,  przygotowuje okoliczne  dekoracje. Pomaga w różnych przedsięwzięciach szkoły. 


W  corocznym  konkursie   Pozytywnie zakręceni  przybliża  sylwetki   uczniów posiadających liczne zainteresowania i pasje.
Zajęcia  odbywają się  w szkolnej bibliotece w piątki  od 7:30 do 8:30.  Ponadto 
w dodatkowych terminach w zależności od potrzeb szkoły.  


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!