Kształcenie na odległość od 25.03.2020

Aktualności

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,


zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 493) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od środy 25 marca 2020 r. lekcje będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy zachowanym dotychczasowego harmonogramu kształcenia na odległość.


W związku z tym każdy uczeń, w danym dniu i o określonych godzinach powinien być gotów do odbycia zajęć w sposób zdalny. W Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie rekomendowane zostały następujące platformy e-learningowe: Office 365 – Teams oraz Moodle. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych w dostępie do Internetu w danym momencie, uczeń jest zobowiązany do odczytania wiadomości od nauczyciela przedmiotu w możliwie najszybszym czasie i zrealizowania podanych zadań. Nauczyciele określają zasady pracy na platformie. Przy każdym temacie realizowanych zajęć nauczyciel przekaże informacje co do sposobu wykonania pracy i oceny.


Specjaliści szkolni – psycholog i pedagog są do Państwa dyspozycji. W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z wychowawcami.
Podstawowym narzędziem do komunikowania się pozostaje dziennik elektroniczny Librus.


Z wyrazami szacunku
mgr Beata Strama
Dyrektor Zespołu Szkół
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
w Bolechowie


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!