Konkurs językowy

Aktualności

Szanowni  Nauczyciele języków  obcych!  

Po raz  kolejny pragniemy zaprosić  Państwa  uczniów  do wzięcia udziału w Konkursie Językowym  (j.angielski, j.niemiecki) dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, który odbędzie się  28.02.20  o godz. 9.00  w  naszej szkole. Konkurs  będzie składał się, podobnie  jak w poprzednim roku, z dwóch części. Po pisemnym teście wielokrotnego wyboru sprawdzającym  wiedzę z zakresu bogactwa leksykalnego i  struktur gramatycznych  nastąpi część  ustna (finał) w języku polskim, w której  uczniowie będą mieli  możliwość wykazania się wiedzą kulturową o wybranych  krajach angielsko -  i niemieckojęzycznych. Tegorocznym tematem dla   uczniów przystępujących  do angielskiej  części  Konkursu  będą  Australia i Nowa Zelandia, a dla  uczniów  z grupy niemieckiej – Austria i Szwajcaria. Konkurs zakończy się około godz. 12.30.

Zachęcamy do udziału w Konkursie, także w kategorii języka niemieckiego. Mamy świadomość, że jest on obecnie drugim językiem obcycm dla młodzieży. Zapewniamy, że test  będzie dostosowany do możliwości uczniów.   

Załączamy regulamin obydwu części, formularz zgłoszeniowy i zgodę rodziców na upublicznienie wizerunku. Prosimy o wypełnienie  formularza i przysłanie go faksem (61-812-60-40) lub drogą mailową na adres maria.jarzynska@zsbolechowo.pl w terminie do 15.02.20. Prosimy nauczyciela przyjeżdżającego z grupą o pozostawienie podpisanych zgód rodziców  w recepcji konkursu.  

Wszelkich  informacji udzielają  nauczyciele  języków obcych  pod  numerem  61-812-60-40.

Z serdecznymi  pozdrowieniami,

Zespół nauczycieli języków obcych

 

 

 

 


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!