XVII edycja Prezentacji Poezji Obcojęzycznej

Aktualności

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XVII edycji Prezentacji Poezji Obcojęzycznej.

Konkurs odbędzie się dnia 23 stycznia 2020 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich zgodę na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku, które należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: czerniawskajolanta@wp.pl w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. Podpisaną zgodę można przesłać elektronicznie w formie zdjęcia lub skanu, albo dostarczyć w dniu konkursu.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w konkursie oraz zasad jego organizacji znajdują się w Regulaminie rezentacji zamieszczonym poniżej.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!