VI Sympozjum Samorządów Uczniowskich

Konkursy i akcje

Szanowni Opiekunowie Samorządów Uczniowskich!

Znając problemy dzisiejszej młodzieży, chcemy zaproponować Państwa uczniom udział w wyjątkowych warsztatach prowadzonych przez ekspertów i praktyków w dziedzinie wykorzystania technologii cyfrowych.

Szczególną uwagę chcemy zwrócić na uświadomienie młodym ludziom, że e-społeczeństwo jest dla nas wszystkich szansą tylko wtedy, kiedy jego fundamenty będą budowane przez świadomych uczestników. Świadomość tę warto budować już teraz.

Jesteśmy przekonani, że nasze warsztaty pozwolą spojrzeć na kierunki rozwoju nowoczesnych technologii z nowej perspektywy.

Do udziału w sympozjum zapraszamy przede wszystkim uczniów klas ósmych szkoły podstawowej oraz klas trzecich oddziałów gimazjalnych działających w Samorządzie Uczniowskim. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, jesteśmy w stanie zaprosić z każdej szkoły tylko pięciu uczestników wraz z Opiekunami.

Sympozjum odbędzie się 20 marca w godzinach 9.00-13.30 w siedzibie naszej szkoły.

Chęć udziału w sympozjum  należy zgłosić poprzez wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres: czerniawskajolanta@wp.pl w terminie do 15 marca. Prosimy również o wypełnienie zgody rodziców na upublicznienie wizerunku dziecka i pozostawienie jej w rejestracji w dniu imprezy.                                                                

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy  z koordynatorką sympozjum:

Jolanta Czerniawska

e-mail: czerniawskajolanta@wp.pl

tel. 605 111 633

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy

 

 


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!