Klasa Ogólnokształcąca

Oferta Szkoły | Technikum

Przedmioty punktowane:

 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie
 • język obcy

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

Uczniowie klasy ogólnokształcącej mają możliwość realizacji przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Wybór przedmiotów rozszerzonych powinien uwzględniać zainteresowania uczniów, ale również kierunek dalszego etapu edukacji.

Proponowane zajęcia służą poszerzaniu wiedzy oraz przygotowaniu do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych na poziomie rozszerzonym.

Wybór studiów uzależniony jest od przedmiotów maturalnych, które są punktowane w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe na poszczególne kierunki studiów.

- wiedza o społeczeństwie + geografia + historia

- biologia + chemia + fizyka 

- wiedza o społeczeństwie + biologia i/lub geografia  

- wiedza o społeczeństwie + geografia + w-f

Propozycje dodatkowych zajęć edukacyjnych:

 • warsztaty artystyczne
 • warsztaty psychologiczne
 • warsztaty kynologiczne

Języki obce:

Uczniowie klasy ogólnokształcącej mają możliwość nauki dwóch języków obcych – I język jest kontynuacją nauki z wcześniejszych etapów edukacyjnych, II język –nauka od podstaw:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski

NAUKA W KLASIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ UMOŻLIWIA

 • zdobycie wykształcenia średniego
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach
 • zdobycie kompetencji językowych, komunikacyjnych, społecznych, kulturalnych, matematycznych
 • zdobycie wszechstronnych umiejętności, takich jak: przedsiębiorczość, kreatywność, współpraca w grupie

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Pomyślnie zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki w szkołach policealnych i na studiach wyższych na różnych kierunkach: humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, technicznych lub zdobyć zawód na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Wybór studiów uzależniony jest od przedmiotów maturalnych, które są punktowane w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe na poszczególne kierunki studiów.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent klasy ogólnokształcącej  może kontynuować naukę w szkołach wyższych lub podjąć pracę jako:

 • przedstawiciel handlowy
 • sprzedawca
 • pracownik biurowy
 • telemarketer
 • doradca klienta

Absolwent klasy ogólnokształcącej może również podnieść swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach zawodowych.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!