Technik Hotelarstwa

Oferta Szkoły | Technikum

OPIS ZAWODU

Lubisz pracę z ludźmi? Chętnie pomagasz innym w trudnych sytuacjach? To zawód właśnie dla Ciebie...praca ma charakter indywidualny i głównie polega na kontakcie z ludźmi.

Kim jest technik hotelarstwa?
Technik hotelarstwa to zawód z przyszłością, który daje wiele możliwości zatrudnienia w branży turystycznej, hotelarskiej czy gastronomicznej. Co za tym idzie jest zawodem ciekawym, odpowiedzialnym, niosącym za sobą wiele satysfakcji. Podstawą pracy hotelarza jest kontakt z ludźmi, którzy sprawiają, iż praca  w branży hotelarskiej nie jest monotonna.

Jakie są zadania technika hotelarstwa?

 • obsługa gości,
 • przyjmowanie gości,
 • wydawanie kluczy (kart),
 • łączenie rozmów telefonicznych,
 • udzielanie informacji o innych usługach,
 • gotowość do udzielania informacji w trakcie pobytu
 • poszukiwanie informacji dla gości związanych z pobytem poza hotelem (kultura, gastronomia, komunikacja),
 • przyjmowanie opłat za pobyt w hotelu – realizacje transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
 • sporządzanie raportów zakwaterowania gości,
 • przyjmowanie rezerwacji miejsc hotelowych telefonicznie lub korzystając z komputerowego systemu rezerwacji.
 • przyjmowanie rzeczy do depozytu,
 • przekazywanie korespondencji,
 • budzenie gości
 • przyjmowanie reklamacji

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • zdobycie tytułu technika hotelarstwa
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach
 • praktyki w renomowanych hotelach Poznania i nie tylko (Mercure, Sheraton, Andersia, Ibis i inne) oraz na promach UNITY LINE.

CECHY TECHNIKA HOTELARSTWA

Technik hotelarstwa powinien charakteryzować się:

Cechy fizyczne: 

 • umiejętność wykonywania pracy w warunkach hałasu i ciągłego ruchu
 • miła aparycja
 • dobra kondycja fizyczna
 • estetyka ruchów i ograniczanie ich do minimum
 • opanowanie mimiki twarzy, gestów i odruchów

Cechy psychiczne:

 • zainteresowanie zawodem, akceptowanie usługowego charakteru pracy
 • pogodne usposobienie i łatwość nawiązywania kontaktów
 • spostrzegawczość, dobra pamięć słuchowa i wzrokowa
 • uprzejmość i życzliwość raz uśmiech dla gości
 • zdolność rozumienia innych
 • powściągliwość cierpliwość  wyrozumiałość
 • sumienność i uczciwość zawodowa
 • kreatywność i sprawność w działaniu
 • posiadanie umiejętności:
 • koncentracji , podzielności uwagi
 • logicznego myślenia i zwięzłego formułowania wniosków
 • podejmowania decyzji
 • zażegnywania konfliktów
 • pracy w zespole
 • radzenia sobie ze stresem
 • komunikowania się z ludźmi
 • zachowywania właściwego dystansu i postawy służbowej
 • poszanowanie dobrych obyczajów
 • wysoko rozwinięte poczucie obowiązku, odpowiedzialności i godności osobistej
 • dokładność i rzetelność, systematyczność i szybkie tempo pracy
 • zdyscyplinowanie, dokładność i zamiłowanie do porządku
 • chęć niesienia pomocy, stała gotowość świadczenia usług
 • poszanowanie mienia społecznego i powierzanego przez gości
 • zdolności innowacyjne i adaptacyjne
 • asertywność ( umiejętność wyrażania własnego zdania, opinii, przyjmowania krytyki, ocen i pochwał, umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych)

Cechy intelektualne

 • dobra znajomość zagadnień ogólnych  i zawodowych
 • umiejętność udzielania zwięzłych, rzeczowych informacji
 • chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • znajomość języków obcych

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa potrafi:

 • stosować przepisy prawa dotyczące usług hotelarskich,
 • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej,
 • obsługiwać gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy,
 • organizować usługi turystyczne, rekreacyjne, kulturalne, gastronomiczne, okolicznościowe oraz konferencje i kongresy,
 • stosować różne formy obsługi konsumenta,
 • przyrządzać podstawowe potrawy i napoje,
 • nadzorować utrzymanie porządku i czystości w bazie noclegowej,
 • oceniać jakość świadczonych usług,
 • sporządzać dokumentację księgową i sprawozdania finansowe,
 • współpracować z firmami świadczącymi usługi dla bazy noclegowej,
 • prowadzić korespondencję i obsługiwać sprzęt biurowy,
 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły dają tytuł technika hotelarstwa, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Wykwalifikowani nauczyciele praktycy dokładają wszelkich starań, aby Uczniowie zdali wymagane egzaminy bez najmniejszego problemu. Często, sam egzamin jest jedynie formalnością.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Technik hotelarstwa znajdzie miejsca pracy: w obiektach bazy noclegowej (hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, schroniska, kwatery prywatne i inne), w obiektach bazy ruchomej (promy, statki, koleje, samoloty i inne), a także w organach administracji samorządowej, zajmującej się usługami hotelarskimi, w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.

 

 


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!