Technik Logistyk

Oferta Szkoły | Technikum

OPIS ZAWODU

Technik logistyk to zawód z przyszłością i zawód bez którego teraźniejszość nie może funkcjonować. Logistyk to specjalista od zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji.

Kim jest technik logistyk?
Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tym obszarem działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Według definicji osób, które pracują w zawodzie logistyka należy dostarczyć: właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości,
o właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych akceptowalnych przez klienta kosztach.

Jakie są zadania technika logistyka?
Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • zdobycie uprawnień operatora wózków widłowych
 • zdobycie prawa jazdy kategorii B
 • zdobycie tytułu technika logistyka
 • zdobycie certyfikatu Candidate European Junior Logistician
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

CECHY TECHNIKA LOGISTYKA

Technik logistyk powinien charakteryzować się:

 • chęcią ciągłego rozwoju i samokształcenia,
 • zainteresowaniem technicznym,
 • traktowaniem swojego zawodu jak pasji,
 • talentem do przedmiotów ścisłych,
 • umiejętnością twórczego i abstrakcyjnego myślenia,
 • systematycznością, wytrwałością w realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętnością współpracy w grupie.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły dają tytuł technika logistyka, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Wykwalifikowani nauczyciele praktycy z uprawnieniami egzaminatorów OKE dokładają wszelkich starań, aby uczniowie zdali wymagane egzaminy z poszczególnych kwalifikacji w zawodzie.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Przykładowe stanowiska pracy

 • logistyk, magazynier - logistyk
 • spedytor
 • dyspozytor, ekspedytor
 • specjalista ds. zaopatrzenia i planowania zakupów
 • specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu,
 • specjalista ds.  handlu elektronicznego (e-commerce),
 • specjalista ds.  logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • specjalista ds.  systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
 • specjalista ds.  planowania produkcji i zapasów,
 • specjalista ds.  gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
 • specjalista ds.  transportu wewnętrznego.

 

 


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!