Nasi Uczniowie w Młodzieżowej Radzie Miejskiej

Nasze Osiągnięcia

Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej za nami, a wśród nich nasi Uczniowie: Kinga Ściepura, Radosław Matoga, Kryspin Dreher. Jesteśmy mega dumni!


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!