Drodzy Absolwenci 2020-2022!

Aktualności

Absolwenci 2020-2022, którzy w latach 2020-2022 nie zdali egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, ale przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, przystępując do egzaminu maturalnego w roku 2023, przystępują do egzaminu z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej oraz przystępują do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.

Ponadto, jeśli nie przystępowali Państwo do egzaminów przedmiotu dodatkowego (w 2021 nie było obowiązkowe) - muszą do takiego egzaminu również przystąpić.

E-deklaracja właśnie z w/w powodów (na podstawie pkt.2.3. (1-4) Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego ob. w r.sz. 2022/23) kieruje do wpisów w tych zakresach.

Proszę również Absolwentów o szczególną uwagę w wyborze typu szkoły, który Państwo kończyliście przy wypełnianiu e-deklaracji w ZIU:

1) Liceum Ogólnokształcące w Bolechowie

2) Technikum w Bolechowie

3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Murowanej Goślinie

Wpis do szkoły, której nie jesteście Absolwentami, uniemożliwia jej przyjęcie w Systemie SIOEO i przekazanie danych do CKE.

Przypominam, że zasady egzaminów maturalnych określa CKE, nie szkoła macierzysta, a termin składania ostatecznych deklaracji mija 07.02.2023. Po tym czasie zgłoszenie do egzaminu maturalnego 2023 w żadnym zakresie nie będzie możliwe.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!