Klub Miłośników Logistyki

Koła zainteresowań | Koło Miłośników Biblioteki

Celem przeprowadzanych w roku szkolnym 2009/2010 spotkań, zajęć będzie przygotowanie uczniów do udziału w kolejnej edycji III Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Podczas zajęć będziemy omawiali zagadnienia, które pozwolą uczniom dobrze przygotować się do udziału w Olimpiadzie.

Kolejnym celem przeznaczonym do realizacji w ramach koła logistycznego będzie zapoznanie uczniów z zagadnieniami dotyczącymi edukacji logistyki transportu i spedycji.

- Tematy przeznaczone do realizacji w ramach edukacji TSL to:

• logistyka zaopatrzenia przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych

• logistyka dystrybucji przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych

• transport i spedycja jako ogniwo koordynujące i integrujące uczestników

przepływu dóbr w łańcuchu dostaw

• magazyn i zapasy w przedsiębiorstwie przemysłowo-handlowym

- W kolejnych latach zajęcia poświecone będą Standardom Wymagań

Egzaminacyjnych w zawodzie Technik Logistyk i Technik Spedytor.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!