Zbigniew Wojczak - miło jest być laureatem konkursu

Nasze Osiągnięcia

W dniu 8 grudnia Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Kongresu Edukacyjnego odbył się wielki finał akcji redakcji Głosu Wielkopolskiego „Nauczyciel na Medal 2017”. Dzięki wszystkim, którzy oddali na mnie swoje głosy mogłem (wraz z moją żoną Małgorzatą) wziąć w nim udział i odebrać (jako laureat – zwycięzca plebiscytu w powiecie poznańskim w kategorii szkół ponadgimnazjalnych) z rąk wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna i redaktora naczelnego Głosu Wielkopolskiego – Adama Pawłowskiego pamiątkowy medal i dyplom.
Biorąc udział w tej podniosłej uroczystości z dumą reprezentowałem swoją macierzystą placówkę oświatową – Zespół Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, dla której, jak sądzę  było to również wydarzenie sporej rangi. To właśnie uczniowie z tej szkoły zgłosili moją kandydaturę w tegorocznym plebiscycie, a później wraz z licznym gronem absolwentów i sympatyków  – co w konsekwencji umożliwiło mi wygraną).  


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!