Deklaracje maturalne 2023 - jak złożyć?

Aktualności

Informujemy, że od września 2022 r. zdający będą mogli złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej (e-deklaracja).

Funkcjonalność umożliwiająca złożenie e-deklaracji na egzamin maturalny w 2023 r. zostanie uruchomiona dla uczniów i absolwentów w systemie ZIU 12 września br.

Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego na poprzednim etapie edukacyjnym lub uzyskanym od dyrektora szkoły w bieżącym roku szkolnym albo przy użyciu profilu zaufanego.

Loginy i hasła dla tegorocznych (2023) absolwentów z klas 4tżhG, 4tilG, 4awp, 4bpp oraz 4 cop zostaną przekazane przez wychowawców do piątku 09.09.2022 wraz z instrukcjami wypełnienia e-deklaracji.

Absolwenci z lat poprzednich mogą skorzystać ze swoich loginów i haseł ZIU, profilu zaufanego lub złożyć deklarację maturalną w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

Anna Stefańska
Wicedyrektor
Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!