Szkolne Koło Strzeleckie "DEZYDERY"

Koła zainteresowań | Koło Miłośników Biblioteki

SZKOLNE KOŁO STRZELECKIE "DEZYDERY" ZOSTAŁO ZAŁOŻONE W 1997r. Z INICJATYWY GRUPY ZAPALEŃCÓW SPORTÓW OBRONNYCH. POCZĄTKI BYŁY TRUDNE,ALE SYSTEMATYCZNIE WSZYSTKIE PRZESZKODY BYŁY POKONYWANE A O ZAWODNIKACH Z BOLECHOWA MÓWIONO CORAZ WIĘCEJ I CZĘŚCIEJ.NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ZAANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY WE WSZYSTKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ KOŁO "DEZYDERY".

DO DNIA DZISIEJSZEGO Z INICJATYWY KOŁA STRZELECKIEGO (OBECNIE UKS).

ZESPÓL SZKÓŁ IM.GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO ZORGANIZOWAŁ ZAWODY STRZELECKIE SZCZEBLA REJONU /14/, WOJEWÓDZTWA /14/

W RAMACH ZAWODÓW SPORTOWO-OBRONNYCH "SREBRNE MUSZKIETY" I "SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE", ZAWODNICY KOŁA ZDOBYWALI WYSOKIE LOKATY DOCHODZĄC DO IMPREZ KRAJOWYCH. BAZA (STRZELNICA PNEUMATYCZNA, STRZELNICA KULOWA) CIĄGLE JEST MODERNIZOWANA. W PAŻDZIERNIKU 2008 ROKU ZOSTAŁA WYBUDOWANA

NOWA SZEŚCIO-STANOWISKOWA STRZELNICA PNEUMATYCZNA.

SPOTKANIA NA TRENINGACH STRZELECKICH, TO SPOTKANIA PRZYJACIÓŁ. RYWALIZACJA O MIEJSCE W ZESPOLE JEST ZACIĘTA, ALE PROWADZONA W ATMOSFERZE SZACUNKU DLA PRZECIWNIKA.

ABY BYĆ DOBRYM ZAWODNIKIEM, STRZELCEM, BIEGACZEM NA ORIENTACJĘ, NALEŻY BYĆ RÓWNIEŻ, A MOŻE PRZEDE WSZYSTKIM WZOROWYM UCZNIEM.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!