Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Oferta Szkoły | Technikum

OPIS ZAWODU

Technik żywienia i usług gastronomicznych stworzony jest dla ludzi przedsiębiorczych,  pasjonujących się sztuką kulinarną i  zdrowym odżywianiem. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny oraz urządzania zakładów gastronomicznych. Naucza umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.

Kim jest technik żywienia i usług gastronomicznych?
To osoba, która potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować przyjęcia, projektować i aranżować wnętrza sal konsumenckich.  

Jakie są zadania technika żywienia i usług gastronomicznych?
Efektem  pracy technika żywienia i usług gastronomicznych jest wiedza umożliwiająca:

 • przestrzeganie procedur zapewniających jakość usług i bezpieczeństwo zdrowotne żywności,
 • planowanie jadłospisów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i ocenianie sposobu żywienia,
 • stosowanie zasady racjonalnej gospodarki żywnością,
 • ocenianie żywności na etapie magazynowania, procesu technologicznego i ekspedycji,
 • dobieranie i użytkowanie maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanego w zakładach gastronomicznych,
 • planowanie i monitorowanie procesu produkcji potraw i napojów,
 • przechowywanie surowców, półproduktów i wyrobów kulinarnych,
 • przygotowywanie, porcjowanie i dekorowanie potraw i napojów zgodnie z recepturą,
 • przygotowywanie ofert i prowadzenie promocji oraz sprzedaży usług gastronomicznych,
 • wykonywanie czynności związanych z planowaniem i realizacją usług gastronomicznych,
 • stosowanie specjalistycznych programów komputerowych do bilansowania diet
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,
 • posługiwanie się językiem obcym oraz korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji,
 • organizowanie pracy małego zespołu.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • odbywanie praktyk w atrakcyjnych miejscach, np. obsługa konsumenta na promie
 • zdobycie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach
 • nabycie umiejętności posługiwania się wysokiej jakości sprzętem, który jest do dyspozycji 
  w pracowni gastronomicznej i pracowni obsługi konsumenta

CECHY TECHNIKA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Technik żywienia i usług gastronomicznych powinien charakteryzować się:

 • chęcią ciągłego rozwoju i samokształcenia
 • zainteresowaniem branżą gastronomiczną
 • podejściem z pasją do zawodu
 • umiejętnością twórczego i abstrakcyjnego myślenia
 • systematycznością, wytrwałością w realizacji powierzonych zadań
 • umiejętnością współpracy w grupie

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły dają tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Po zakończeniu nauki możesz podjąć zatrudnienie w:

 • zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.),
 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
 • służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale),
 • organizacjach ochrony konsumenta,
 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.).

Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystyki, itp.

 

 


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!