Redakcja Gazetki Uczniowskiej Sukces Murowany

Koła zainteresowań

Redakcja Gazetki Uczniowskiej Sukces Murowany

Redakcja Gazetki Uczniowskiej Sukces Murowany wtorek 15.00. Dla uczniów z budynku w Murowanej Goślinie.

 

  • redakcja, skład, łamanie, druk i kolportaż gazetki uczniowskiej (wydanie papierowe i internetowe),
  • warsztaty dziennikarskie,
  • sztuka a media (nowości wydawnicze, filmowe, teatralne),
  • kółko krytyczne,
  • wprowadzenie do autokorekty,
  • udział w wykładach i zajęciach na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu,
  • udział w projekcie Junior Media.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!