Branżowa Szkoła I Stopnia

Murowana Goślina

Klasa Patronacka firmy Solaris

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

[...]

2018-09-25 | ZS Bolechowo


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!